Home

4 สัญญาณเตือน คุณกำลังจะเป็นอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์คือโรคยอดนิยมของผู้สูงวัย ซึ่งพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 6 แสนคนในประเทศไทย เกิดจากประสิทธิภาพการทำงานที่ถดถอยลงของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมอง หลายคนเข้าใจว่าความเสื่อมของเนื้อเยื่อสมองอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แท้จริงแล้วเกิดจากโปรตีน เบต้าอะไมลอยด์ ไปจับตัวอยู่ที่เซลล์สมอง ทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหาย มีผลให้การทำงานของสมองผิดปกติ ซึ่งอัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่โรคอาการหลงลืม แต่จะนำไปสู่โรคสมองเสื่อม และความรุนแรงของโรคนี้คือ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง 4 สัญญาณเตือนที่คุณควรรู้ก่อนเป็นอัลไซเมอร์ 1. มีความจำที่แย่ลง อาการทางด้านความจำถือเป็นอาการระยะแรกของผู้ป่วยที่พบเห็นได้บ่อยมาก เริ่มต้นจากการลืมสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นกับต้น หรือเหตุการณ์ที่มีตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย อาการขั้นรุนแรง คือ การหลงลืมบุคคลที่เคยรู้จัก...